ویژگی های رفتار کسانی که از عدم ثبات عاطفی رنج می‎برند
بی ثباتی عاطفیکمبود اعتماد به نفس یکی از مهم ترین عواملی است که بر تصورات ما، میزان رضایت مان از زندگی و ثبات عاطفی ما تأثیر می گذارد. البته لازم است که بدانید بسیاری از ما گاهی احساس خجالت می کنیم و تمام سعی مان را می کنیم تا با خجالت خود مقابله کنیم.

این ویژگی های رفتاری اغلب ریشه در احساس خجالت دارند.
.
۱- میل به محبوبیت
۲- احساس تردید نسبت به ظاهر
۳- توجه به نظرات دیگران
۴- واکنش در برابر رد شدن
۵- توقعات بالا
۶- حسادت
۷- کم ارزش کردن
۸- نیاز به نظر دیگران
۹- احساس مالکیت نسبت به نزدیکان
.
اعتماد به نفس برابر با ثبات عاطفی
کمبود اعتماد به نفس می تواند حتی در کوچک ترین مسائل وجود داشته باشد و زندگی چیزی جز مجموعه ای از چیزهای کوچک نیست. بنابراین شاید برای رسیدن به آرامش لازم باشد تلاش کنید و چیزی را در خودتان تغییر دهید.
.

به اشتراک بگذارید: