اختصارات مکمل ها

RDA،  Dvو جدول ترکیبات مکمل (s (Supplement Factچیست؟

اگر تاکنون به اطلاعات درج شده روی قوطی مکمل های غذایی دقت کرده باشید، حتما با یکی از این موارد مذکور مواجه شده و در مورد آن برای شما سوال مطرح شده است.
 RDA:  عبارت است از میزان دریافت توصیه شده روزانه در مورد انواع مواد مغذی که توسط مراجع ذیصلاح تعیین شده و تقریبا 97 تا 99 درصد میزان نیاز روزانه افراد به مواد مغذی را پوشش می دهد. به طور مثال اگر RDA ترکیبی مانند کلسیم، 1000 میلی گرم اعلام شده باشد، یعنی هر فرد در طول روز حداقل به دریافت 1000 میلی گرم کلسیم نیاز دارد. البته مقادیر RDA بر مبنای سن و جنس، نژاد و عادات تغذیه ای افراد متفاوت است.
DV (درصد ارزش روزانه): یعنی مقداری از نیاز روزانه افراد که توسط یک ماده مغذی موجود در مکمل تامین می گردد. به طور مثال اگر DV کلسیم در محصولی 50 درصد باشد، یعنی این مکمل تنها نیمی از نیاز روزانه بدن به این ریز مغذی را که توسط RDA تعیین شده تامین میکند.
جدول ترکیبات (Supplement Facts) :جدولی است که نوع و مقدارترکیبات موجود در هر محصول وهمچنین میزان  DV یا RDA آن را تعیین می کند.


نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 77512345
تعداد آرا: 0

نظر شما:AboutUs

بسیار مایلیم که انتظارت مشتریان خود را در مورد محصولات خود بدانیم. بخوبی به این موضوع آگاه هستیم زمانی اعتماد شما جلب می شود که محصولاتی با کیفیت و کارآرایی بالا ارائه نماییم.


  • کارگر شمالی، خیابان ارجمند، پلاک 13
  • Phone: (0098 21) 66 910 908 - 88220846
  • Email: info@aylartebazar.com