داروخانه چمران
۰۳۵۳۶۲۶۶۹۰۰ 

یزد ، فلکه مجاهدین
.

داروخانه مصدق
۰۳۵۳۶۲۲۱۹۵۸

یزد ، خ بلوار طالقانی
.

داروخانه حبیبی نیا
۰۹۱۳۱۵۴۷۶۰۴ 

یزد ، بیمارستان صدوقی
.

داروخانه امامزاده ایی
۰۹۱۳۱۵۴۱۸۸۷ 

یزد ، خ بلوار طالقانی
.

به اشتراک بگذارید:
WhatsApp گفتگو از طریق واتس اپ 09211924310