داروخانه چمران
یزد ، فلکه مجاهدین
۰۳۵-۳۶۲۶۶۹۰۰ 

.

داروخانه مصدق
یزد ، خ بلوار طالقانی
۰۳۵-۳۶۲۲۱۹۵۸

.

داروخانه حبیبی نیا
یزد ، بیمارستان صدوقی

035-31833337

.

داروخانه امامزاده ایی
یزد ، بلوار طالقانی
035-36268854
.

داروخانه شبانه روزی ابن سینا

میبد ، خیابان امام ، مجتمع پزشکی ابن سینا
035-32322771

به اشتراک بگذارید:
    WhatsApp چَت از طریق واتس اپ 09211924310