شبانه روزی دکتر مرادی
بجنورد ، میدان شهید
058-32721398
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید051-32453137
دارو پخش017-32470370-1

 

به اشتراک بگذارید:
WhatsApp چت از طریق واتساپ 09211924310