دکتر اباذری 
مشهد ، احمداباد ، نبش پرستار 1/8
051-38445052

.

دکتر هنرور 
مشهد ، احمداباد ، عارف 2
051-32280703

.

دکتر روستا 
مشهد ، احمداباد ، بین عارف 2 و 4
051-38471409

.

دکتر اسلامی 
مشهد ، احمداباد ، عرف 2
051-38412505

.

دکتر منتهایی
مشهد ، احمداباد ، عارف
051-38402418

.

دکتر دانشگر
مشهد ، احمداباد ، پرستار یک ( عارف 2)
051-38411072

.

دکتر مزینی 
مشهد ، احمداباد ، پرستار یک (عارف 2)
051-38402913

.

دکتر شیخی 
مشهد ، احمداباد ، نبش عدالت یک
051-38479859

.

دکتر شهسواری 
مشهد ، احمداباد ، اول عارف ، ساختمان نگین
051-38462012

.

دکتر فرج زاده
مشهد ، احمدآباد
051-38426156

.

دکتر دین محمدی
مشهد ، احمداباد ، ابتدای خ احمداباد ، روبه رو بیمارستان قائم
051-38467897

.

دکتر چراغی 
مشهد ، انتهای بلوار سجاد ، روبه روی پارک ملت
051-36023017

.

دکتر عمرانی 
مشهد ، سجاد ، سجاد 4
051-37628859

.

دکتر میرهادیزاده
مشهد ، سجاد ، نرسیده به چهارراه بهار
051-37673800-1

.

حکیم 
مشهد ، سجاد ، مقابل خ میلاد
051-37640768
.

دکتر محمود شهرکی
مشهد ، کوهسنگی ، بین کوهسنگی یک و سه
051-38461033
.

دکتر صحت بخش
مشهد ، وکیل اباد ، بعد از سه راه اب و برق
051-38680923
.

دکتر نوری فرد 
مشهد ، دور میدون امام رضا
051-38532228
.

دکتر جبارزاده
مشهد ، دور میدون امام رضا
051-38541011
.

مرکزی امام 
مشهد ، دور میدان امام رضا
051-38541011

.

سناباد
مشهد ، سناباد
051-38432293

.

دکتر دقیقی
مشهد ، سجاد ، روبه رو میلاد بعداز چهارراه گلریز
051-37270719

.

دکتر رخشنده 
مشهد ، احمداباد ، نبش پرستار یک
051-38451147

.

مدرس زاده
مشهد ، بلوار فردوسی ، بین رسالت و فرامرز عباسی
051-36043249

.

دکتر اکبری 
مشهد ، احمداباد ، بین عارف و پرستار
051-38447050

.

دکتر ناصری
مشهد ، احمداباد ، رو به رو فرامرز عباسی 41
051-36077358

.

شبانه روزی دکتر شوشتری
نیشابور ، چهار راه انقلاب
051-42228636
.

 


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید051-32453137
دارو پخش051-33924873-4

 

به اشتراک بگذارید:
WhatsApp چت از طریق واتساپ 09211924310