روزبهانی

خرم آباد ، خیابان شهدا
066-33310898

.

شبانه روزی چگین

 خرم آباد ، نرسیده به امام حسین

066-33439877

.

سینا

خرم آباد ، خ انقلاب

066-33220250

.

شبانه روزی سیاهپوش

خرم  آباد ، بعد از پل شهدا مطهری

066-33312109

.

شاهرخ

خرم آباد ، خ چهارراه بانک به سمت میدان شهدا ، داخل کوچه ، کلینیک جوانبخت

066-33327366

.

دریکوند

خرم آباد ، خ شهدا

066-33302476

.

چنگیزی

خرم آباد ، میدان امام حسین

066-33408890

.

سعد

 خرم آباد ، میدان شقایق

066-33261728

.

بعثت

خرم آباد ، چهارراه بانک ، ساختمان استانداری

066-33323569

.

 امام صادق

خرم آباد ، نرسیده به پل شهدا ، کوچه مخابرات

.

شمس

خرم آباد ، چهارراه فرهنگ
066-33311525

.

نصیرزاده

 خرم آباد ، خ شهدا

066-33316498

.

دانش

خرم آباد ، خ انقلاب ، روبروی بیمارستان عشایر
066-33211610

.

دکتر چراغ
خرم آباد، خ وليعصر، نرسيده به سي متري
066-33221711

.

 

شبانه روزی دکتر حامدی
بروجرد ، خیابان شهدا ، روبرو بانک تجارت
066-42606812

.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید066-42504555
دارو پخش081-32546886

 

به اشتراک بگذارید:
WhatsApp چت از طریق واتساپ 09211924310