داروخانه روزبهانی

خرم آباد ، خیابان شهدا
066-33310898

.

داروخانه شبانه روزی چگین

 خرم آباد ، نرسیده به امام حسین

066-33439877

.

داروخانه سینا

خرم آباد ، خ انقلاب

066-33220250

.

داروخانه شبانه روزی سیاهپوش

خرم  آباد ، بعد از پل شهدا مطهری

066-33312109

.

داروخانه شاهرخ

خرم آباد ، خ چهارراه بانک به سمت میدان شهدا ، داخل کوچه ، کلینیک جوانبخت

066-33327366

.

داروخانه دریکوند

خرم آباد ، خ شهدا

066-33302476

.

داروخانه چنگیزی

خرم آباد ، میدان امام حسین

066-33408890

.

داروخانه سعد

 خرم آباد ، میدان شقایق

066-33261728

.

داروخانه بعثت

خرم آباد ، چهارراه بانک ، ساختمان استانداری

066-33323569

.

داروخانه امام صادق

خرم آباد ، نرسیده به پل شهدا ، کوچه مخابرات

.

داروخانه شمس

خرم آباد ، چهارراه فرهنگ
066-33311525

.

داروخانه نصیرزاده

 خرم آباد ، خ شهدا

066-33316498

.

داروخانه دانش

خرم آباد ، خ انقلاب ، روبروی بیمارستان عشایر
066-33211610

.

شبانه روزی دکتر حامدی
بروجرد ، خیابان شهدا ، روبرو بانک تجارت
066-42606812

 

به اشتراک بگذارید:
    WhatsApp چَت از طریق واتس اپ 09211924310