شبانه روزی احمدپور
بیرجند ، خیابان رجایی ، بین رجایی ۲ و۴
056-32311015
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید051-32453137
دارو پخش051-33924873-4

 

به اشتراک بگذارید:
WhatsApp چت از طریق واتساپ 09211924310