دکتر محبی
بندرعباس ، سه راه جهانبار
076-33563242
.
.
.
شبانه روزی دکتر آهنگ
قشم ، بلوار ولیعصر ، میدان شفا
076-35228055


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید071-54447005
دارو پخش076-33667000

 

به اشتراک بگذارید:
WhatsApp چت از طریق واتساپ 09211924310