عطاری
گرگان ، عدالت 1
017-32224576

.

وامنانی 
گرگان ، روبروی عدالت 7
017-32235088
017-32223033

.

رییسی
گرگان ، عدالت 8
017-32335122

.

شمشیرساز
گرگان ، عدالت 8
017-32224510

.

صالح صابر
گرگان ، عدالت 14
017-32344343

.

هدایت
گرگان ، عدالت 7
071-32241114

.

سلیمانی
گرگان ، عدالت 13
017-32225991

.

مهیندخت منتظری
گرگان ، عدالت 10
017-32221824

.

دینکو
گرگان ، عدالت 11
017-32321762

.

بازوبندی
گرگان ، عدالت 14
017-32325265

.

مریم تازیکی
گرگان ، عدالت 22
017-32325414
017-32349527

.

کیهان 
گرگان ، عدالت 47
017-32234400

.

خوری
گرگان ، شالیکوبی ، جنب پاساژ کوروش
017-32330700-1

.

ژند
گرگان ، سر سازمان آب
017-32233133

.

قاری پور
گرگان ، شالیکوبی ، سر سوپر سحر
017-32555170
.

محمدخانی
گرگان ، سرسراه گلشهر
017-32523335
.

غفاری 
گرگان ، سرگلشهر 27
017-32554642
.

کاویانی
گرگان ، خ پنج آذر ، سر آذر 16
017-32327900
.

چراغعلی
گرگان ، میدان کاج ، اول خیابان پنج آذر
017-32252253
.

کیا موسوی
گرگان ، میدان مازندران ، جنب پاساژ داوری
017-32222390
.

علیرضا کاویانی
گرگان ، سرگلشهر هشتم
.

شبانه روزی مهرگان
گنبد کاووس ، میدان انقلاب ، ابتدا خیابان امام
017-33237270
.


در صورتیکه محصول درخواستی را از داروخانه نزدیک پیدا نکردید، با مراکز پخش استان تماس بگیرید تا راهنمایی کند

دی دارو امید011-33342891
دارو پخش017-32470370-1

 

به اشتراک بگذارید:
WhatsApp چت از طریق واتساپ 09211924310