شبانه روزی دکتر یوسفی

رشت ، محله گلسار ، خیابان 107 ، جنب بانک ملی

33111661

09352548338

.

روزانه جرجانی

رشت ، محله گلسار ، بلوار نماز ، جنب فروشگاه سناتور

01333730915

09111347370

.

شبانه روزی دکتر میر قاسمی

رشت ، غازیان ، جنب بانک ملی

09111830438

.

شبانه روزی گلسار

رشت ، چهارراه گلسار ، نبش کوچه نواب

09111356093

.

شفا چابکسر

چابکسر ، خیابان شهدا ، شبانه روزی شفا

42662442

09123091492

.

به اشتراک بگذارید:
WhatsApp گفتگو از طریق واتس اپ 09211924310